Het museum bestaat uit een gerestaureerde brandcentrum/commando bunker S414 en een ondergronds netwerk van tunnels met 3 aanliggende bunkers.
De restauratie van de munitiebunker FL 246 is al in gevorderd stadium. De andere 2 bunkers volgen hierna.
Het brandcentrum is nu voorzien van een ARM-880 mixer, ARM-880RC microfoon en een PA-1850D versterker als PA-systeem.
In de toekomst willen ze de munitie bunker en de andere samenkoppelen op het PA-systeem.
De uitdaging is de afstand, de munitie bunker ligt namelijk zo’n 200 meter van het brandcentrum.
Deze 2 bunkers zijn verbonden via ondergrondse buizen waar glasvezel in ligt.

De wens is om een microfoon te plaatsen in de munitie bunker die deze en mogelijk de andere 2 bunkers kan bereiken.
De intentie is dat alle bunkers te bereiken zijn via het brandcentrum.
Er zijn 6 zones in de huidige bunker, de 3 toekomstige bunkers hebben ieders minstens 1 zone.
De receptie van het museum is in het brandcentrum, en deze post is altijd bemand.
In de munitie bunker zal een bewakingspost zijn die de andere bunkers bewaakt via camera’s.
Het moet dus mogelijk zijn om een oproep te doen vanaf de munitiebunker naar het brandcentrum en andersom.

In de munitiebunker komen 4-6 speakers en in de wapenbunkers 3.
Het idee hierachter is natuurlijk dat als een bezoeker even “kijkt met zijn handen in plaats van ogen” hier een opmerking over gemaakt kan worden.
Wapenbunker 1 en 2 zullen in de toekomst ook in gebruik genomen worden.
Hier ligt al een glasvezelnetwerk met oog op de toekomst.

Ook was er een verzoek vanuit de klant of er een afspeelapparaat getriggerd kan worden voor het starten van de rondleiding.
Met MondeF is dit allemaal geen probleem, uitbreiding van zones, omroepen naar diverse stations (zones) is mogelijk.
Ook is er een geïntegreerde berichten module in dit systeem die het mogelijk maakt om voor opgenomen berichten af te spelen in een geselecteerde zone.
Dit kan ook handmatig gestart worden, zoals een bericht dat het museum gaat sluiten of dat men de museumstukken niet mag aanraken.
Ook is het mogelijk om per zone een eigen thema muziek af te spelen, zodat de mood music past bij het thema van de zone.