Over ons

Disclaimer

Disclaimer 

Informatie op deze website wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. De informatie op onze website is zo nauwkeurig en actueel mogelijk, maar we geven geen garanties over de nauwkeurigheid, volgorde, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de website en publicatie zonder voorafgaande kennisgeving. van de website op het web.
Monacor Nederland bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor websites die aan deze website zijn gekoppeld.

Opmerkingen / informatie op deze website zijn eigendom van Monacor Nederland bv en mogen zonder beperking worden gebruikt. Ontvangen antwoorden worden niet vertrouwelijk behandeld.

Monacor Nederland bv is niet aansprakelijk voor directe, incidentele, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van deze website inclusief virussen, ongeacht de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke inhoud.

Alle geschillen die in verband met deze juridische verklaring ontstaan ​​en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn onderworpen aan Nederlands recht in een Nederlandse rechtbank.