Privacy statement

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei 2018 voor de gehele Europese Unie (GDPR).

International

Eindverantwoordelijk is onze eigenaar en moederbedrijf Monacor International te Bremen.
Legal Notice: https://www.monacor.com/legal-notice/
Data Protection: https://www.monacor.com/legal-notice/

Wat registreren wij

Met het doel handelsafspraken met onze relaties te kunnen onderhouden en nakomen, verzamelen wij de daartoe benodigde gegevens zoals NAW van aflever- en factuuradressen, telefoonnummers, e-mailadressen etc.
Daarnaast zijn de verkoopgegevens van groot commercieel belang.
Voor directe leveringen vanuit de hoofdvestiging worden adresgegevens daarmee gedeeld.
We registreren niet meer dan we nodig hebben en wat we hebben beschermen we maximaal.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard

Belastingtechnisch moeten financiële gegevens een wettelijke termijn worden bewaard.
Zolang de zakelijke relatie blijft bestaan, onderhouden we de contactinformatie. Die blijft automatisch minimaal bewaard gedurende de bewaarplichttermijn.

 

Hoe veilig zijn uw (en onze) gegevens

Beveiliging is een groeiend onderwerp voor ontwikkeling maar ook van zorg.
Uiteraard zit ons netwerk achter een firewall en is er virusbescherming. De gebruikte PC’s en laptops zijn allemaal voorzien van besturing welke automatisch op de nieuwste versies werkt.
Er worden dagelijks/wekelijks/maandelijks en jaarlijks backups gemaakt. Dagelijkse backups worden ook offline dus los van ons netwerk bewaard.

 

Beschikbaar

Een deel van uw gegevens valt onder de privacywet. D.w.z. gegevens die wettelijk van u zijn. U kunt er dus vrijelijk over beschikken. Op onze website kunt u zelf van enkele gegevens wijzigingen doorgeven maar een simpel telefoontje is ook voldoende.
Tbv de zakelijke relatie zijn ze natuurlijk nodig echter, er zijn ook reclame-uitingen zoals e-mailings en nieuwsbrieven. Daartoe hebben wij uw expliciete toestemming nodig. Daartoe registren wij uw toestemming samen met de reden voor die toestemming.

Wanneer wij uw toestemming vragen, is dat altijd een open, vrijblijvende vraag en zullen we altijd uitlegeggen waarom we het vragen cq wat we ermee gaan doen.
Uiteraard kunt u altijd uw toestemming intrekken.

 

Risico’s minimaliseren

We zijn ons bewust van het spanningsveld. Moderne communicatie moet zo gemakkelijk mogelijk verlopen met zo min mogelijk beperkingen. Veiligheidsvoorschriften zijn helaas vaak beperkend.

Voorbeeld:
Een up-to-date smartphone welke is toegelaten op ons netwerk, kan na verloop van tijd, soms zelfs onverwachts, ineens verouderd zijn en geen updates meer ontvangen.
Hoe langer deze telefoon onopgemerkt blijft, hoe groter het risico van inbraak op het netwerk wordt.

Wij controleren met regelmaat de betrouwbaarheid van de gebruikte apparaten welke verbinden met ons netwerk.

Technisch:
Netwerkvoorziening met een accesspoint dat gastgebruikers toelaat echter, volledig afgeschermd van ons gewone netwerk. Dit betreft voornamelijk gasten en medewerkers met prive telefoons die wifi slechts gebruiken voor hun (prive)internetverbinding.

Bewustzijn:
De techniek kan niemand 100% onkwetsbaarder maken. Daarom is het van groot belang en zien wij erop toe dat (nieuwe) medewerkers én leiding met “gezond verstand” blijven omgaan met de systemen.

 

Klachten

Het valt nauwelijks uit te sluiten dat u toch een keer merkt dat er wellicht een fout is of wordt gemaakt.
Wij stellen het uiteraard bijzonder op prijs dat u daarover contact met ons opneemt. Dat geeft ons de kans iets op te helderen en waar nodig te verbeteren.
Het staat u echter altijd vrij contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op naleving van de AVG.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl